Kullanım Şart ve Koşulları

1. Genel Koşullar

Bu siteye erişen kişiler, yani Pointro.com üyesi olarak platformumuzdan faydalanan herkes, Pointro.com'un Kullanım Şartları adı altında belirlenmiş websitemizin kullanım koşullarından, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde belirlenmiş size uygulanmabilecek tüm yasalara ve mevzuatlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Bu kullanıcı sözleşmesini kabul etmeyi reddedenler, Pointro.com kullanıcısı olma hakkına sahip olmamakla birlikte, Pointro.com üzerinden sağlanan herhangi bir materyali kullanma hakkına da sahip değildir. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. Bu şartlar ve koşullar Pointro.com platformu kullanımınız için geçerlidir. Pointro.com platformu kullanarak bu şartları ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu şartlar ve koşullar veya bu şartlar ve Koşulların herhangi bir parçası ile aynı fikirde değilsen, Pointro.com platformu kullanmanız gerekir. Biz bu şartlar ve koşullar zaman içerisinde Pointro.com web sitesinde güncelleştirerek gözden geçirebiliriz. Deftere nakledildiklerinde gözden geçirilmiş şart ve koşulları etkili olur. Bu şartlar ve koşullar gözden geçirildiğinde sizin için kabul edilemez ise, Pointro.com platformu kullanmayı durdurmalısınız. Pointro.com platformu kullanmaya devam ederseniz gözden geçirilmiş şart ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

2. Tanımlamalar

Bu şartlar ve koşullar altında: "Gizli bilgiler" hiçbir kısmı başka bir partiye açık bir şekilde yayınlanamayan bilgilerdir. Bu bilgileri ("alıcı") tarafından veya alıcı adına diğerleri tarafından ifşa eden kişi ("ifşacı") için veya başka birinın iş veya işleri için, alıcıdan doğrudan veya dolaylı olarak alınan ve işaretlenmiş bilgiler gizli olarak gösterilir. Bu bilgilere sahip olan kimse ya da makul bir insan herhangi birisine bu bilgileri ifşa edemez, bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Şüpheye yer bırakmamak için Pointro.com'un gizli bilgileri Pointro.com platformunun işlevleri, özellikleri, sistem tasarımları, iş modeli, ekran düzeni, düzenleme ve diğer özellikleri ve herhangi bir ticari sırlar ve bir kısmını oluşturan diğer fikri mülkiyet ile ilgili bilgileri içerir; "içerik" malzeme ve için gönderilen veya üzerine yüklenen veya başka Pointro.com platform üzerinde (sınırlama metin, resim, ses materyali, video malzeme ve görsel-işitsel malzeme da dahil olmak üzere) bilgi anlamına gelir; "Pointro.com", Eksen Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş anlamına gelir. "Pointro.com platformu" dijital pazarlama platformu ve sosyal medya konum temelli takip ve müşteri deneyimi yönetimi yazılım sistemidir. Tüm yazılım altyapısı, metin yazarlığı ve icatlar, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet haklarını bir bölümünü oluşturan diğer eserleri de dahil olmak üzere www.pointro.com web sitesi ve tüm telif hakkı, ticari sır yolu ile sağlanan araçları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır; ve "biz" veya "bize" Pointro.com anlamına gelir.

3. Kabul edilebilir Kullanım Koşulları

Pointro.com platformu yapılmaması gerekenler: (a) yürürlükteki hiçbir yasayı veya herhangi bir üçüncü taraf haklarını ihlal; (b) herhangi bir kişinin kimliğine bürünmek; (c) virüs, bozuk dosyalar veya herhangi bir diğer benzer yazılım veya herhangi bir bilgisayar donanım veya yazılım işleyişini zarar verebilecek programlar dağıtmak; (d) toplamak veya Pointro.com platformun diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri saklamak; (e) herhangi bir kişi kullanarak veya Pointro.com platformundan aldığı tatmini engeller çeşit davranışlarda bulunmak; (f) Pointro.com platformu içerisinde otomatikleşmiş aksiyonlar (limit aşındırma, veri madenciliği, veri çekme ve hasat veri da dahil olmak üzere) gerçekleştirerek herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti sürdürmek; veya işlevleri, özellikleri, sistem tasarımları, iş modeli, ekran düzeni, düzenleme veya diğer özellikleri veya herhangi bir ticari sır veya fikri mülkiyet haklarının bir bölümünü oluşturan; orada, doğrudan veya dolaylı olarak, geliştirme veya herhangi bir sistem geliştirilecek neden amacıyla kullanmak için ters mühendislik yapmak, yazılım kodunu elde etmeye çalışmak veya aleyhine bilgi edinmek için kaynaklarına ulaşmaya niyeti olmak (g) Pointro.com platformu, ürünü veya hizmeti ile aynı ölçüde aynı işlevleri, özellikleri, sistem tasarımları, iş modeli, ekran düzeni, düzenleme veya diğer özelliklerinin birebir ya da bire bire yakın şekilde Pointro.com platformuna benzerlik içermesi. Kayıt Pointro.com platformu erişmek için bir hesap için gerekir. Bir hesap yaratıp üye olmanız gerektiği durumlarda: (a) doğru tam ve geçerli kayıt bilgileriyle bize sağlamanız gerekir; (b) herhangi bir kullanıcı adı ve parola kullanırken, bu hesapları Pointro.com platformu erişmek için kullandığınız için, onları korumanız ve ilgisiz kişilerle paylaşmamanız gerekir; (c) kullanıcı adı ve/veya parola ile Pointro.com platformu kullanan herhangi bir kişi ya da siz ya da sizin adınıza hareket etmeye yetkili olduğunu kabul etmeniz gerekir(d) kullanıcı adınızın ve/veya parolanızın size özel olduğu tüm durumlarda, başkasının, sizin adınıza kullanıcı adı ve/veya parola kullanmasına izin vermemeniz gerekir; (e) kullanıcı adınızı ve/veya parola yetkisiz kullanılmasını farkettiğiniz durum halinde gerçekleşen güvenlik ihlalini bize derhal bildirmeyi kabul edersiniz; ve (f) Pointro.com bu şartlar ve koşullar veya herhangi bir yasayı ihlal ederseniz size haber vermeden durdurma veya tek ve mutlak takdirine bağlı olarak hesabınızın kaydını iptal etme hakkını saklı tutarız. Pointro.com'un isim veya itibarını etkileyecek veya haklarımızı ihlal edecek veya başka bir partinin bu, ya da başka türlü uygun gördükleri şekilde kötü niyetin belirlendiği herhangi bir durumda size haber vermeden durdurma veya tek ve mutlak takdirine bağlı olarak hesabınızın kaydını iptal etme hakkını saklı tutarız.

4. Kurulum ve Hesap İptali

Hesabınızı iptal ederseniz veya hesabınız sonlandırılırsa, Pointro.com platformu kullanmak ve onlara erişebilmek için sizin onayınız sona erecektir. Kişisel bilgileriniz Pointro.com platformunda tutulmazlar. Kayıtlı kullanıcı istatistikleri ürün geliştirmeye yardımcı olması ve toplumsal fayda açısından arşivlerimizde saklanır. Biz, hem sizin bilgilerinizi koruyarak hem de bizim yasal yükümlülüklerimize uygun hareket, ederek anlaşmazlıkları kullanım koşulları sözleşmesine uygunbir şekilde çözer, her iki tarafın da hakkını gözetiriz.

5. Sorumluluğun Reddi

Pointro.com ve tedarikçileri, web sitesi hizmetlerinin bir parçası olarak yayınlanan malzemeler ve ilgili grafiklerde belirtilen bilgilerin herhangi bir amaca uygunluğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmazlar. Bu tür tüm malzemeler ve ilgili grafikler ile web sitesi hizmetleri, herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Pointro.com ve tedarikçileri, bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedir. Web sitesinde yayınlanan malzemeler ve ilgili grafikler, teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. Değişiklikler düzenli olarak buraya eklenir. Pointro.com ve tedarikçileri, burada belirtilen web sitesi hizmetleri ve/veya malzemeler üzerinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilirler. Hiçbir durumda Pointro.com veya tedarikçileri, web sitesi hizmetlerinin kullanılması ya da yerine getirilmesinden, web sitesi hizmetlerinin sağlanması ya da sağlanamamasından ya da web sitesi hizmetlerinden sağlanan bilgilerden doğan ya da bunlarla ilgili olan ve sözleşmenin yürütülmesi, ihmal ya da diğer haksız fiiller şeklinde gerçekleşen herhangi bir özel, dolaylı ya da kâr kaybıyla sonuçlanan zarardan sorumlu tutulamazlar. Bu anlaşma kapsamında Pointro.com'un toplam sorumluluğu maddi olarak 0 Türk Lirasını aşmayacaktır.
Göz ardı edilemez olanların dışında, Pointro.com platformu temsili veya tam biçimde garanti sağlamaz. Tam izin verilen ölçüde geçerli yasa kapsamında, Pointro.com yükümlülüklerini göz ardı etmez. Pointro.com platformu; içerik, bilgi ve malzeme ile ilgili olarak hiçbir garanti iddia etmez. Pointro.com sürekli tüm kullanılabilir veya kullanılabilir olacağını garanti etmez. Pointro.com içeriği tam, gerçek, doğru veya yanıltıcı ihlal, yasal veya iyi olduğunu garanti etmez. Pointro.com platformunu kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Değerlendirmek ve herhangi bir malzeme veya doğruluğu, tamlığı veya herhangi bir malzeme veya içerik kullanışlılığı güvenilmesi dahil olmak üzere içerik kullanımı ile ilgili tüm riskleri ayı gerekir. Pointro.com, herhangi bir içerik, kullanılırken hataya uğramayacağınızı garanti etmez. Pointro.com platformu sunucuları virüs veya diğer zararlı bileşenleri içermez. Pointro.com üzerinde var olan (i) içeriklerde bir eksiğe , hataya, yanlışa rastlanırsa , (ii) Pointro.com'dan kaynaklandığı düşünülebilecek herhangi bir yaralanma veya mülk, doğa benzeri hasarlarda, (iii) Pointro.com sunucularına veya ilgili hesaba izinsiz bir erişimden kaynaklanabilecek finansal bilgi kayıplarında, (iv) Pointro.com platformundaki herhangi bir kesinti sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarda (v), herhangi bir içerik veya veri kaybundan kaynaklanan fiziksel veya sanal sorunlarda Pointro.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Pointro.com herhangi bir ürün veya hizmet için veya Pointro.com platformu üzerinden sunulan ve herhangi bir parti için herhangi bir şekilde yapılan herhangi bir işlem ve üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sunulan ürün ve hizmetler arasındaki garantiyi onaylamaz ve başka servislerden kaynaklanan hatalarda sorumluluk kabul etmez.

6. Koruma ve Tazminat

Sizin Pointro.com hesabı kullanımız sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal mevzuda, kendinizi savunacağınıza ve makul yasal ücretler, gelen ve dahil olmak üzere tüm talepler, eylemler, talepleri, yükümlülüklerin ve yerleşim karşı sınırlama olmaksızın memurları, çalışanları, acenteleri, taşeronlar, lisans verenleri ve tedarikçileri, dışarı veya Pointro.com kullanımınız ile bağlantılı olarak ortaya çıkan Platform, herhangi bir sağladığınız içerik veya bu hüküm ve koşulların herhangi ihlali karşısında ortaya çıkabilecek yasal sorumlulukları kabul etmiş olursunuz. Bağlantılar ve üçüncü şahıslar Pointro.com platformu reklam, köprüler ve web siteleri üçüncü şahıslar tarafından işletilen önerilere yer alabilir. Pointro.com, bu web sitelerinin hepsini incelemekle ve içeriği veya doğruluğu konusunda herhangi bir site dışı sayfaları için garanti vermekle yükümlü değildir. Pointro.com üzerindeki herhangi bir linke tıklama durumunda, link sizi Pointro.com ve alt siteleri dışında başka bir siteye yönlendiriyorsa, buradan kaynaklanacak herhangi bir sorunda, Pointro.com sorumluluk kabul etmemektedir. Pointro.com altında olmayan herhangi bir promosyon veya reklam veren web sitelerle yaptığınız görüşmelere Pointro.com dahil değildir. O görüşmeler sizin ve görüştüğünüz diğer reklam verenler veya servisler arasındadır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Pointro.com" Eksen Bilgi Sistemleri Ticaret A.Ş, tescilli markasıdır. Pointro.com platformu üzerinde sevk edilen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir. Pointro.com'a bağlı olma zorunda değildir. Bizim ticari markalarımızı, ticari tescillerimizi veya herhangi bir ürünümüzü ne bizim tarafımıza, ne de olumsuz yönde bizden bahsederken kullanmak yasaktır. Pointro.com üzerinde bulunup herhangi bir sosyal medya tarafından görüntülenen içeriği kopyalama herhangi bir sosyal medya platformu tasarımı ve marka işaretleri, sosyal medya mesajları ve fotoğrafları da dahil olmak üzere kesinlikle yasaktır.

8. Bağlantılar

Pointro.com üzerinde bulunan bütün linkleri özel olarak gözden geçirmemiştir ve bu sitelerin herhangi bir içeriği için sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil sitenin Pointro.com tarafından onaylandığı anlamına gelmez.Böyle web sitelerin kullanımını kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

9. Site koşulları kullanım değişiklikler

Pointro.com burada bulunan kullanım koşullarını web sitesinde haber vermeksizin herhangi bir zamanda gözden geçirebilir. Bu web sitesini kullanarak şu anda geçerli olan bu şartlar ve kullanım koşullarını, daha sonra da eğer güncellenirse, geçerli sürümü ile bağlı olmayı kabul edersiniz.

10. Tabi Olunan Yasalar

Pointro.com'ın web sitesi ile ilgili herhangi bir hak talebi Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabidir.